Veelgestelde vragen

Behandelovereenkomst

Voordat de behandeling aanvangt wordt u gevraagd een  Behandelovereenkomst logopedie te tekenen.

Tarieven logopedie

De logopedische tarieven zijn per zorgverzekeraar verschillend. Logopedie zit in het basispakket. Vanaf 18 jaar geldt wel dat dit afgaat van het eigen risico.

Vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2020 gelden gemiddeld de volgende tarieven.

Logopedie is vrijgesteld van BTW

  • Reguliere individuele behandeling € 45
  • Reguliere individuele behandeling plus uittarief € 67
  • Anamnese en onderzoek na verwijzing € 90
  • Internetzitting/telelogopedie € 45
  • Eenmalig onderzoek (op medische indicatie) € 90
  • Telefonische zitting (per kwartier) € 22,50
  • Uit toeslag € 22,00

Het verzuimtarief voor niet nagekomen of niet tijdig afgezegde afspraken bedraagt 30 euro en wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

 

Betalingsvoorwaarden

Richtlijn betalingsvoorwaarden

Bij wie brengt de logopedist de behandeling in rekening?

Heeft uw logopedist een contract met uw zorgverzekeraar, dan brengt die de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening. Heeft hij of zij geen contract met uw zorgverzekeraar dan ontvangt u de rekening. Afhankelijk van uw verzekering komt u wel in aanmerking voor vergoeding van (een deel) van de kosten.

Als ik niet tevreden ben met een behandeling ?

Het kan voorkomen dat u als cliënt/patiënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. U kunt dan terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten.
NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 – 45 70 70
Het klachtenrecht voor patiënten is overigens vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Onze logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.