Thiarda Tjeerdsma

Functie: Logopedist, klinisch linguist en afasietherapeut

Afdeling: Logopedie Praktijk Kocken

E-mailadres: info@logopediearnhemzuid.nl

Ik ben in 2017 afgestudeerd als allround logopedist en heb mij aansluitend gespecialiseerd tot master Neurolinguïstiek aan de Rijksuniversiteit Groningen Deze heb ik cum laude afgerond en sindsdien ben ik  ook klinisch linguïst. Ik heb ervaring opgedaan bij het Centrum voor Revalidatie van Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) met de doelgroep volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Verder heb ik gewerkt als logopedist/afasietherapeut bij Stichting Afasietherapie Amsterdam, waar ik zowel groepstherapie als individuele behandelingen gaf aan mensen met taal- en spraakstoornissen door neurologische aandoeningen, zoals een CVA. Bij Koninklijke Kentalis heb ik gewerkt met diverse ondersteunende communicatiemiddelen bij kinderen en volwassenen met een communicatieve beperking.

Naast all-roun logopedist ben ik  gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van stoornissen ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel (NAH). Ook zie ik mensen met dysartrie, dysfagie en stemproblemen. Daarnaast behandel ik mensen met spanning in het hoofd-halsgebied, vaak op verwijzing van de KNO-arts in verband met globusklachten.

Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en het afasieregister. Verder ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL) en ben ik aangesloten bij AfasieNet. Tevens start ik dit jaar met de opleiding voor deelname aan ParkinsonNet.

Leeftijd: 27

Opleiding: HBO logopedie, MA Taalwetenschappen: Neurolinguïstiek

Logopedist sinds: 2017

Specialisme: volwassenen met afasie, dysartrie, dysfagie ten gevolge van NAH (onder andere na een CVA, bij dementie of Parkinson). Binnenkort ga ik de cursus supragastrisch boeren volgen en in het najaar zal ik de cursus Hoofd-hals oncologie volgen.

Wekelijkse aanwezigheid: maandag en donderdag

Locatie behandelingen: op donderdagochtend in de polikliniek in Arnhem zuid, op maandag en donderdagmiddag online (telelogopedie) of aan huis indien daar een indicatie voor is.

Terug naar overzicht