Rosa van Bemmelen

Functie: logopedist, klinisch linguist en afasietherapeut

Afdeling: Logopedie Praktijk Kocken

E-mailadres: info@logopediearnhemzuid.nl

In 2016 ben ik afgestudeerd als logopedist en in 2017 heb ik de master Taal- en Spraakpathologie aan de Radboud Universiteit afgerond. De afgelopen jaren heb ik gewerkt als allround logopedist in de vrijgevestigde praktijk en in verpleeghuizen. Binnen logopedie praktijk Kocken zal ik me specialiseren in het behandelen en begeleiden van volwassenen met uiteenlopende problematieken. Tijdens mijn eindstage in het ziekenhuis en mijn werkzaamheden in het verpleeghuis heb ik veel ervaring opgedaan met het geven van therapie aan mensen met afasie, dysartrie en/of dysfagie. Ik sta ingeschreven bij het kwaliteitsregister Paramedici, ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en ben geregistreerd afasietherapeut, aangesloten bij AfasieNet.

In februari 2021 heb ik de  opleiding SPEICH-C gedaan (behandeling chronische hoest) en dit jaar start ik met  de opleiding Parkinsonnet om mensen met Parkinson(isme) optimaal te behandelen. De cursus logopedie bij transgenders heb ik onlangs afgerond en ook sta ik op de wachtlijst voor de cursus mimetherapie (behandeling perifere aangezichtsverlammingen)

 

Opleiding: HBO logopedie, master Taal- en Spraakpathologie

Logopedist sinds: 2016

Specialisme: volwassene met afasie, dysartrie, dysfagie en stemproblemen ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel (NAH). Aangesloten bij AfasieNet en de Vereniging voor Klinisch Linguïsten.

Wekelijkse aanwezigheid: maandag en woensdag en vrijdag

Locatie behandelingen: Op maandagochtend in de polikliniek in Arnhem Zuid, maandagmiddag en woensdag aan huis indien daar een indicatie voor is.

 

Terug naar overzicht