Marije Hendrikx-Overgaauw

Functie: logopedist/ZZP-er

Afdeling: Logopedie Praktijk Kocken

In 2007 ben ik afgestudeerd als logopedist. Sindsdien heb ik zowel in de vrijgevestigde praktijk als in het verpleeghuis gewerkt. Ik heb ervaring met het behandelen van kinderen en volwassenen. Binnen deze praktijk werk ik alleen volwassenen met slik-, taal-,  spraak- en stemproblemen, veelal ten gevolge van Neurologische aandoeningen. Denk hierbij aan Parkinson, MS, CVA, dementie. Ook zie ik mensen met stemproblemen en spanning in het hoofd- halsgebied, vaak op verwijzing van de KNO arts i.v.m. globusklachten. De therapie kan dan bestaan uit Larynxmanipulatie en/ of specifieke oefeningen voor stem/ adem en houding. Ik heb door mijn werk in het verpleeghuis veel ervaring opgedaan met cliënten die als gevolg van bijvoorbeeld Parkinson, CVA en dementie problemen ondervonden bij het eten en drinken en in de communicatie (problemen met taalbegrip/ taalproductie) of dysartrie (problemen met het spreken). Ik heb diverse nascholingen gevolgd op het gebied van afasie, dysartrie, dysfagie en larynxmanipulatie. Ook sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici, ben ik aangesloten bij ParkinsonNet en ben ik geregistreerd afasie therapeut.

 

Opleiding: HBO logopedie

Logopedist sinds: 2007

Specialisme: volwassenen met afasie, dysartrie, slikproblemen, stemproblemen, ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel NAH, o.a. na CVA, bij dementie, Parkinson. Aangesloten als Parkinsontherapeut bij ParkinsonNet. Larynxmanipulatie voor stemproblemen en spanning in het hoofd hals gebied.

Wekelijkse aanwezigheid: maandag en vrijdag

Locatie behandelingen: in de polikliniek in Arnhem zuid, waar de praktijk is gevestigd of aan huis, indien daar een indicatie voor is.

Terug naar overzicht